Wonen in een appartement waar zorg en huur bij de prijs zijn inbegrepen

Wonen in het zorgcentrum van ons Mienskipssintrum betekent dat u altijd gebruik kunt maken van de beste zorg.

Wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt dat u in aanmerking komt voor 'zorg met verblijf' dan kunt u in het zorgcentrum van ons Mienskipssintrum komen wonen. Net als iedereen geniet u van alle mogelijkheden die Leppehiem biedt. Verschil is dat alle kosten voor uw appartement, eten en drinken en schoonmaak vergoed worden en u alleen een eigen bijdrage betaalt. Bovendien is het mogelijk u alle vormen van verzorging, verpleging en begeleiding te bieden. Wat, hoeveel en wanneer wordt vooraf met u afgesproken.