Wonen in een huurwoning met zorg en service op afroep

U kunt in ons Mienskipssintrum ook gewoon een woning huren. Bijvoorbeeld omdat u prijs stelt op de directe beschikbaarheid van zorg en voorzieningen.

Naast de huur, betaalt u voor een aantal voorzieningen als alarmering en onderhoud. Wanneer u zorg nodig heeft, dan kan Leppehiem dit aan u leveren. Leppehiem kan meerdere vormen van zorg of ondersteuning bieden in een huurwoning.

Leppehiem levert bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, thuisondersteuning en dagondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Wet en zal samen met u bekijken welke vorm van ondersteuning u nodig heeft en welk deel de Gemeente zal vergoeden. Leppehiem kan deze dienstverlening vervolgens aan u leveren.

Daarnaast biedt Leppehiem ook wijkverpleegkundige zorg. Wanneer u bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij wassen en aankleden, dan komt onze wijkverpleegkundige bij u langs om een indicatie te kunnen stellen en samen met u te bekijken welke zorg u precies nodig heeft. Deze vorm van zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

Voor het overige kunt u, om het leven comfortabeler te maken, allerlei diensten en services tegen een redelijke prijs van ons afnemen.