Tijdelijk verblijf

Als u tijdelijk zorg nodig heeft en dit is bij u thuis niet mogelijk, dan kunt u ook bij Leppehiem terecht.

U kunt denken aan herstel na een ziekenhuisopname of als u het tijdelijk thuis niet redt. Er wordt dan een slaap/woonvertrek geboden met goede sanitaire voorzieningen. Alle mogelijkheden voor zorgverlening die voor bewoners gelden zijn dan ook beschikbaar voor u.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een tijdelijk verblijf in Leppehiem, omdat u het tijdelijk thuis niet meer redt en verzorging of verpleging nodig heeft, dan kunt u dit met uw huisarts bespreken. De huisarts kan dan inschatten of dit de beste oplossing is voor uw situatie en kan een indicatie voor tijdelijk verblijf afgeven. Wanneer u een indicatie van de huisarts heeft ontvangen, dan worden de kosten vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Ook wanneer u na een ziekenhuisopname nog niet direct weer naar huis kunt en het transferpunt in het ziekenhuis een indicatie heeft afgeven voor tijdelijk verblijf worden de kosten vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.