Inschrijven

Leppehiem hanteert verschillende wachtlijsten. Een wachtlijst voor het verzorgingshuis en een wachtlijst voor de aanleunwoningen.

Verzorgingshuis
Wanneer u op de wachtlijst van het verzorgingshuis wilt komen te staan dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze organisatie bepaalt naar aanleiding van een gesprek, op welke zorg u recht heeft. Voor meer informatie zie www.ciz.nl. Wij kunnen u ook helpen bij de aanvraag van een indicatie.

Aanleunwoningen
U kunt u altijd inschrijven voor een aanleunwoning. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Op het inschrijfformulier voor de aanleunwoning kunt u aangeven welke reden u heeft voor uw inschrijving en welke eventuele voorkeuren u heeft. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Overbruggingszorg
Tijdens de wachttijd proberen we een goed beeld te houden van uw situatie. Het is dus ook mogelijk dat wordt gebeld over hoe het met u gaat. Daarnaast is het belangrijk voor u om veranderingen tijdig aan Leppehiem door te geven.

Wanneer u in de regio woont, kunnen we in de tussentijd, wanneer u dit wenst, alvast een stukje Leppehiem bij u thuis brengen. We zijn gestart met het project 'Oars troch Leppehiem'. Met dit project willen we graag aangeven dat u met al uw vragen bij ons terecht kunt en dat we samen proberen om een oplossing te vinden, ondanks de veranderingen in de zorg en voor iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft. In een gesprek met een medewerker van Oars wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat u goed en plezierig in de eigen omgeving kan blijven wonen zolang u op de wachtlijst staat. Daarvoor staan alle faciliteiten van Leppehiem ter beschikking, kan thuiszorg (wijkverpleegkundige zorg) worden ingezet, kan (particuliere) huishoudelijke hulp worden geleverd, of kan deelname aan één van onze activiteiten worden geregeld. Uniek en anders (oars) is dat de medewerkers daarbij graag samenwerken met anderen in de eigen omgeving van klanten en op zoek gaan naar alternatieven als een gemeente of een zorgverzekeraar bepaalde zaken niet meer vergoedt.

Kortom: mocht u graag een gesprek aanvragen met Oars, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Oars via 0566-632075. Wat uw vraag ook is, samen komen we er wel uit. Mocht u vragen hebben over de wachtlijst of over wonen in Leppehiem, dan kunt u vanzelfsprekend ook altijd contact opnemen met Leppehiem via 0566-654654.