Indicatie

Zorg en voorzieningen zijn soms noodzakelijk. Wanneer zorg of ondersteuning nodig is, kunt u voor veel vragen komen te staan. Heb ik een indicatie nodig voor de zorg die ik nodig heb? Op welke manier vraag ik een dergelijke indicatie aan?

Per 1 januari 2015 zijn er een aantal zaken gewijzigd rondom de indicatiestelling. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk geworden voor een deel van de zorg die eerder onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) viel. Afhankelijk van welke zorg u nodig heeft zal door de gemeente, de zorgverzekeraar (een wijkverpleegkundige) of het CIZ worden bekeken of u recht heeft op deze zorg en in hoeverre uw kosten zullen worden vergoed.

Wie indiceert welke zorg:

  • Ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Meitinker of Dorpenteam van Gemeente
  • Wijkverpleegkundige zorg vanuit de zorgverzekeringswet: Wijkverpleegkundige van Leppehiem of Oars troch Leppehiem
  • Verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Eerstelijnsverblijf (tijdelijke opname): Huisarts of transferpunt ziekenhuis

Wij komen graag bij u langs om samen met u te bekijken welke oplossingen we kunnen vinden, hoe u een indicatie aan kunt vragen en hoe we oplossingen kunnen realiseren.