Vers en duurzaam koken

Afgelopen woensdag werden drie medewerkers en een bewoner van Leppehiem geïnterviewd door een verslaggever van Omrop Fryslân vanwege het project 'duurzaam en gezond koken' en vanwege het feit dat Leppehiem al sinds jaar en dag alleen met verse producten werkt, een eigen keuken heeft en zich met name richt op de beleving van 'lekker iten'. De interviews zijn hieronder te beluisteren:

http://www.omropfryslan.nl/nijs/662763-soarch-kin-miljoenen-besparje-mei-sels-itensiede

Mienskipssintrum ontvangt bijdrage voor It Fermidden van het Oranjefonds

Als echt Mienskipssintrum opende Leppehiem onlangs It Fermidden. Daardoor is het mogelijk, nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, dat mensen uit onze regio gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Leppehiem biedt.

Soms kan dat met een indicatie van de gemeente maar ook veel ouderen vinden het prettig om op eigen initiatief deel te nemen aan onze activiteiten, gebruik te maken van ons restaurant of onder de mensen te zijn.

It Fermidden is een plek waar in een mooie, comfortabele en aansprekende omgeving dat mogelijk is geworden.

Om te zorgen dat onze gastvrijheid ook betaalbaar blijft voor iedereen is een beroep gedaan op het Oranje Fonds. We zijn erg blij met de bijdrage van € 12.500,-. Mede daardoor kunnen we onze wens om een prettige ontmoetingsplek te zijn voor onze regio en goede oplossingen te bieden voor iedereen die dat nodig heeft, waar maken.

Mienskipssintrum Leppehiem op toekomst voorbereid

Het activiteitencentrum / restaurant van Leppehiem heeft de afgelopen maanden een intensieve metamorfose ondergaan. De hele zaal is verbouwd en op een geheel nieuwe manier ingericht. Leppehiem kan hier nu zowel voor haar bewoners als voor mensen uit de regio een compleet en gevarieerd aanbod bieden op het gebied van opvang, ontmoeting, activiteiten, ondersteuning en zorg. Een levendige plek waar iedereen uit de ‘mienskip’ elkaar kan ontmoeten, op een informele manier of onder begeleiding en met een eigen “hoekje” voor iedereen.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg verwacht Mienskipssintrum Leppehiem dat er steeds meer vraag zal zijn van ouderen uit de regio naar deelname aan activiteiten, dagondersteuning of samen eten en drinken. Door naast thuiszorg ook deze vormen van ondersteuning te bieden kunnen mensen uit de regio langer thuis blijven wonen en hebben ook mantelzorgers een moment vrij.

In de week van 12 oktober 2015 is deze nieuwe zaal weer in gebruik genomen en feestelijk geopend door en met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en externe relaties van Leppehiem. Wij zijn erg trots op de nieuwe, eigentijdse en uitnodigende uitstraling van ons nieuwe middelpunt: It Fermidden ! 

Facebookpagina Oars gelanceerd

Vandaag (19 maart 2015) hebben we een pagina van Oars op facebook gelanceerd, zodat we meer mensen op de hoogte kunnen brengen van wat Oars is, wat we willen bereiken en op welke manier.

Neem een kijkje op onze facebookpagina en volg ons!
Facebookpagina Oars troch Leppehiem

Oars is een project van Mienskipssintrum Leppehiem waarmee we bij veranderende omstandigheden (ontwikkelingen in de zorg) een betrouwbare en betrokken organisatie willen blijven voor klanten in onze regio. Wij geloven in de kracht van de mienskip. Wanneer we samen slim nadenken over zaken als wonen, welzijn en zorg, kunnen we een antwoord vinden op elke vraag. Kleine oplossingen maken vaak al een wereld van verschil. En het mooie is: ze liggen vaak verrassend dichtbij. Die oplossingen kunnen we bieden omdat we uitgaan van de vraag, oplossingen zoeken in een breed kader (incl. mogelijkheden binnen sociaal netwerk cliënt) en daarnaast een ruim pakket aan zorg- en dienstverlening achter de hand hebben.

It moat oars en it kin oars

Misschien heeft u wel gehoord van de plannen van de overheid om te bezuinigen op zorg, welzijn en huishoudelijke verzorging. De plannen zijn ingrijpend en niets zal over een paar jaar nog zijn zoals het was in de zorg. Er zijn heel veel zaken waar we nog steeds geen duidelijkheid over hebben maar wat we wel weten is dat er veel minder zorg zal worden betaald door de overheid en dat veel meer aan mensen zelf en hun omgeving zal worden overgelaten.

In het lange bestaan van Leppehiem hebben we altijd weer oplossingen gevonden voor de dingen die gaan veranderen. Uiteindelijk is dat ook altijd gelukt op een wijze waarin we onze visie altijd overeind hebben kunnen houden. Ook nu is dat het geval. We zijn gestart met het project Oars. Een project waarin we samen met u als klant en met familie, buren of kennissen willen kijken naar oplossingen.

Wij geloven in de kracht van de mienskip. Wanneer we samen slim nadenken over zaken als wonen, welzijn en zorg, kunnen we een antwoord vinden op elke vraag. Gewoon omdat we het Oars doen. Met een grote rol voor mensen bij u in de buurt en de zekerheid van goede professionele dienstverlening. Kleine oplossingen maken vaak al een wereld van verschil. En het mooie is: ze liggen vaak verrassend dichtbij.

Vragen waar we samen met u over na kunnen denken kunnen ver uiteen lopen. Een aantal voorbeelden kunnen we wel geven:

  • “De supermarkt zit niet meer in mijn dorp. Ik kan niet meer zo ver lopen. Wat nu?”
  • “Ik ben nu 85 en merk dat is steeds minder zelf kan. Mijn kinderen helpen mij al veel, maar ik ben bang dat dit straks niet meer genoeg is. Vroeger kon je dan verhuizen naar een verzorgingshuis. Nu heb ik begrepen dat de regering het anders wil. Wat nu?”
  • “Ik heb sinds korte tijd huishoudelijke hulp van Leppehiem, waardoor ik mij thuis prima kan redden. Nu heb ik begrepen dat de regering het anders wil. Wat nu?”.

Wat uw vraag ook is, samen komen we er wel uit. Belje Oars efkes: 0566 - 63 20 75