Multifunctioneel

Buiten alle activiteiten voor ouderen heeft Leppehiem een grote levendigheid welke ook voor ouderen een stimulerende woonomgeving betekent.

Leppehiem herbergt de volgende voorzieningen en organisaties:

 • Praktijk voor verloskunde it Bertehûs
 • Apotheek Mienskip (Mid-Fryslân)
 • Fysiotherapie en Manuele Therapie
 • Kinderdagverblijf Boarstershiem
 • Kapsalon
 • Schoonenberg Hoorapparatuur
 • Pedicure
 • Stichting regionaal huisartsenlaboratorium Friesland
 • Zwemschool De Badmeester
 • Lessen aquarobics en aquafit door Ymkje Bouma
 • Keuringen voor het rijbewijs

Tevens zijn er de volgende activiteiten

 • Repetities Shantykoor Kromme Knilles
 • Biljartclub
 • Bridgeclub

Op ons terrein vindt u bovendien

 • Huisartsenpraktijk voor Akkrum, Terherne en Aldeboarn