Informatiebijeenkomst Helpende plus bij Mienskipssintrum Leppehiem

Woensdagmiddag 17 april was de eerste informatiebijeenkomst voor medewerkers van Mienskipssintrum Leppehiem voor het keuzedeel Helpende plus. In september zullen 15 medewerkers beginnen met het keuzedeel.

Met de vele veranderingen in de zorg vindt Mienskipssintrum Leppehiem dat hun werknemers wat extra kunnen gebruiken om te kunnen voldoen aan de zorgvraag die steeds complexer wordt. Om hierop in te spelen, wil Leppehiem in september 15 helpenden laten starten met het keuzedeel Helpende plus bij ROC Friese Poort. Aan het einde van dit traject ontvangen de studenten een certificaat.

Wat dit traject zo bijzonder maakt is dat de student naderhand bevoegd en bekwaam is om onder andere bepaalde verpleegtechnische handelingen uit te voeren. In 10 lessen leren de studenten te werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. Zo zijn de studenten met dit keuzedeel breder inzetbaar in de zorg.

Het keuzedeel wordt afgesloten met een examen waar de studenten laten zien dat zij zelfstandig de geleerde handelingen kunnen uitvoeren. Hierbij nemen ze de protocollen, veiligheidsregels en –voorschriften in acht en gebruiken de juiste materialen en middelen.

Heeft u interesse of vragen over onze scholingstrajecten op maat, neem dan contact op met één van de opleidingsadviseurs van ROC Friese Poort via deze link. Of neem contact op via het telefoonnummer (058) 233 99 66.