Mienskipssintrum Leppehiem is werkzaam binnen zorgkantoorregio 18 (Fryslân). Het werkgebied strekt zich uit van het Lege Midden tot en met de Lege Geaen. Concreet behoren de volgende dorpen in 2016 tot het werkgebied van Leppehiem.

- Akkrum - Nes - Nieuwebrug - Haskerdijken - Jirnsum - Grou - Reduzum - Friens - Idaerd - Eagum - Wergea - Warten - Warstiens - Wirdum - Swichum - Raerd - Dearsum - Poppenwier - Tersoal - Sibrandabuorren - Terherne

Leppehiem is HKZ gecertificeerd

Regionaal, multifunctioneel centrum voor:

zorg - wonen met zorg - zorg thuis - huishoudelijke hulp - dienstverlening - maaltijdservice - sociaal - culturele activiteiten - ontspanning