Visie

We weten wat we doen en waarom!

We maken met elkaar de wereld, ons land, ons dorp en onze omgeving. Iedereen draagt daar een steentje aan bij. Dat lukt het best als je gewoon jezelf kunt zijn, of dat nu thuis is, op het werk of ergens anders. Als iedereen respect heeft voor dit uitgangspunt en elkaar helpt dit (jezelf kunnen zijn) voor elkaar te krijgen, geeft dat uitzicht op geluk en een plezierige leefomgeving.

Filosofie

Mensen geven richting aan hun eigen leven. Dit is slechts mogelijk als er een evenwicht is tussen het individu en zijn omgeving. Er zijn veel omstandigheden die dit evenwicht kunnen verstoren. Leppehiem beschikt over de mogelijkheden om soms mensen te helpen bij het hervinden van het evenwicht, soms bij het aanpassen van de omgeving. Het is dan ook onze overtuiging dat onze organisatie onderdeel dient te zijn van de eigen lokale omgeving en dat deze lokale omgeving levendig, gevarieerd en leefbaar dient te zijn.

Missie

Wij willen alle mogelijkheden en onmogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om iedereen die daarop bij ons een beroep doet te helpen zichzelf te zijn in een plezierige leefomgeving.