Kwaliteitslabel

Leppehiem is een gecertificeerde organisatie. Dit betekent dat u er van uit mag gaan dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Leppehiem is in het bezit van het HKZ certificaat. We worden daarmee jaarlijks beoordeeld op de volgende gebieden:

- Huishoudelijke zorg (extern)
- Persoonlijke zorg (intern en extern)
- Verpleging (intern)
- Behandeling (intern)


 

 

 

 

Kwaliteitsonderzoeken

Volgens landelijke eisen moet onderzoek worden gedaan onder cliënten naar hun ervaringen. Eenmaal in de twee jaar laat Leppehiem een onafhankelijk onderzoek verrichten onder cliënten en hun vertegenwoordigers. Leppehiem vindt het, los van de verplichting om onderzoek te verrichten, belangrijk om de mening van cliënten te weten, om de kwaliteit van zorg nog verder te kunnen verbeteren. De uitslagen van de laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken kunt u hieronder lezen.

Tevredenheidsonderzoek cliënten Psychogeriatrie
Tevredenheidsonderzoek cliënten Somatiek
Tevredenheidsonderzoek cliënten Wijkverpleegkundige Zorg
Tevredenheidsonderzoek cliënten Sociaal Domein