Algemene Voorwaarden

Wanneer u zorg met verblijf, wijkverpleegkundige zorg, eerstlijnsverlijf of zorg vanuit een modulair pakket thius of een volledig pakket thuis van Leppehiem ontvangt dan zijn de Algemene voorwaarden van Actiz (brancheorganisatie) en BTN hierop van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden inzien door op onderstaande link te klikken.

De Algemene module is van toepassing op een zorgleveringsovereenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van toepassing op: cliënten die op basis van de Wet BOPZ bij ons wonen; overeenkomsten met cliënten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen; overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen.