Mienskipssintrum Leppehiem op toekomst voorbereid

Het activiteitencentrum / restaurant van Leppehiem heeft de afgelopen maanden een intensieve metamorfose ondergaan. De hele zaal is verbouwd en op een geheel nieuwe manier ingericht. Leppehiem kan hier nu zowel voor haar bewoners als voor mensen uit de regio een compleet en gevarieerd aanbod bieden op het gebied van opvang, ontmoeting, activiteiten, ondersteuning en zorg. Een levendige plek waar iedereen uit de ‘mienskip’ elkaar kan ontmoeten, op een informele manier of onder begeleiding en met een eigen “hoekje” voor iedereen.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg verwacht Mienskipssintrum Leppehiem dat er steeds meer vraag zal zijn van ouderen uit de regio naar deelname aan activiteiten, dagondersteuning of samen eten en drinken. Door naast thuiszorg ook deze vormen van ondersteuning te bieden kunnen mensen uit de regio langer thuis blijven wonen en hebben ook mantelzorgers een moment vrij.

In de week van 12 oktober 2015 is deze nieuwe zaal weer in gebruik genomen en feestelijk geopend door en met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en externe relaties van Leppehiem. Wij zijn erg trots op de nieuwe, eigentijdse en uitnodigende uitstraling van ons nieuwe middelpunt: It Fermidden !