It moat oars en it kin oars

Misschien heeft u wel gehoord van de plannen van de overheid om te bezuinigen op zorg, welzijn en huishoudelijke verzorging. De plannen zijn ingrijpend en niets zal over een paar jaar nog zijn zoals het was in de zorg. Er zijn heel veel zaken waar we nog steeds geen duidelijkheid over hebben maar wat we wel weten is dat er veel minder zorg zal worden betaald door de overheid en dat veel meer aan mensen zelf en hun omgeving zal worden overgelaten.

In het lange bestaan van Leppehiem hebben we altijd weer oplossingen gevonden voor de dingen die gaan veranderen. Uiteindelijk is dat ook altijd gelukt op een wijze waarin we onze visie altijd overeind hebben kunnen houden. Ook nu is dat het geval. We zijn gestart met het project Oars. Een project waarin we samen met u als klant en met familie, buren of kennissen willen kijken naar oplossingen.

Wij geloven in de kracht van de mienskip. Wanneer we samen slim nadenken over zaken als wonen, welzijn en zorg, kunnen we een antwoord vinden op elke vraag. Gewoon omdat we het Oars doen. Met een grote rol voor mensen bij u in de buurt en de zekerheid van goede professionele dienstverlening. Kleine oplossingen maken vaak al een wereld van verschil. En het mooie is: ze liggen vaak verrassend dichtbij.

Vragen waar we samen met u over na kunnen denken kunnen ver uiteen lopen. Een aantal voorbeelden kunnen we wel geven:

  • “De supermarkt zit niet meer in mijn dorp. Ik kan niet meer zo ver lopen. Wat nu?”
  • “Ik ben nu 85 en merk dat is steeds minder zelf kan. Mijn kinderen helpen mij al veel, maar ik ben bang dat dit straks niet meer genoeg is. Vroeger kon je dan verhuizen naar een verzorgingshuis. Nu heb ik begrepen dat de regering het anders wil. Wat nu?”
  • “Ik heb sinds korte tijd huishoudelijke hulp van Leppehiem, waardoor ik mij thuis prima kan redden. Nu heb ik begrepen dat de regering het anders wil. Wat nu?”.

Wat uw vraag ook is, samen komen we er wel uit. Belje Oars efkes: 0566 - 63 20 75