Kwaliteit

Kwaliteitslabel

Als zorgorganisatie staat Leppehiem voor het leveren van goede zorg en dienstverlening. We willen uiteraard dat de randvoorwaarden hiervoor goed geregeld zijn. Leppehiem probeert bovendien voortdurend haar zorg en dienstverlening te verbeteren. Elk jaar wordt de organisatie dan ook getoetst op het HKZ certificaat én VeiligVoedsel.nl.  Natuurlijk werkt Leppehiem ook volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleegkundige zorg. Het meest recente kwaliteitsjaarverslag vindt u hier: kwaliteitsverslag 2018.

Tevredenheidsonderzoeken

Vanuit het wettelijke kader voert Leppehiem diverse tevredenheidsonderzoeken uit, zoals een cliënttevredenheidonderzoek, een medewerkers tevredenheidsonderzoek en vrijwilligers tevredenheidsonderzoek. Cliëntenwaarderingen worden vermeld via Zorgkaart Nederland.nl.

 

 

 

Klachten

Leppehiem wil graag dat iedereen tevreden is over onze zorg en dienstverlening. Daar doen we dan ook ontzettend ons best voor. Toch kan het eens voorkomen dat u minder tevreden bent. Leppehiem vindt het erg belangrijk dat u uw klacht in dat geval kunt doorgeven. Dan kunnen we immers snel kijken naar een oplossing! We kunnen er bovendien onze dienstverlening mee optimaliseren.

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze het beste bespreken met uw contactpersoon. Dat is meestal de snelste en makkelijkste manier. Ook kunt u de klacht bespreken met het afdelingshoofd van de betreffende dienst of manager. Zij zullen naar een oplossing zoeken en deze met u bespreken.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Quasir:

De klachtenfunctionaris is mevrouw L. de Boon, telefoonnummer: 06 – 48 44 55 38 en e-mail: bemiddeling@quasir.nl

Adres van de klachtencommissie Quasir:

Postbus 1021, 7940 KA MEPPEL, Telefoon: 0561 - 61 87 11, info@quasir.nl, www.quasir.nl

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost nadat de klacht door de klachtcommissie of de klachtenfunctionaris is behandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie. U leest er meer over op www.degeschillencommissie.nl

Adres van de geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG, Tel: 070 – 310 53 10.

De klachtenregeling van Leppehiem vindt u hier.