Algemene gegevens

Officiële gegevens Mienskipssintrum Leppehiem

Statutaire naam: Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel
Publieksnaam: Mienskipssintrum Leppehiem
KvK nummer: 41000048
RSIN nummer: 003197852
IBAN nummer: NL93RABO0352103434
BTW nummer: NL3197.852.B.01

Doel van de stichting
Leppehiem heeft tot doel om huisvesting, zorg, ondersteuning en daaraan gerelateerde sociaal-maatschappelijke dienstverlening te bieden aan ouderen uit de regio welke deze zorg en ondersteuning behoeven op basis van de vraag en behoefte van cliënt. Leppehiem wil cliënten uit de regio ondersteunen bij het zelfstandig wonen en bijdragen aan het maatschappelijke welbevinden van deze cliënten.

Jaarrekening
De actuele jaarrekening kunt u hier downloaden:

Jaarrekening 2018 Leppehiem
Jaarrekening 2017 Leppehiem

Raad van Toezicht
De verhoudingen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen belang in de organisatie, hebben een onafhankelijke positie en ontvangen geen vergoeding. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
• Zwier Kroese
• Grada Stoker
• Halbe van der Wal
• Freerk Wind
• Harry van Dooren

De statuten van de organisatie en de bijbehorende reglementen voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder kunt u hieronder downloaden:
Statuten Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Bestuurder

Bestuurder
Leonard van den Pol is interim-bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem. Hij is tevens bestuurder van Stichting De Boarn (nevenfunctie). Bezoldiging is opgenomen in het financieel jaarverslag en Digi MV.

Officiële gegevens Stichting De Boarn

Stichting De Boarn stelt zich ten doel gebouwen, gebouwdelen en andere faciliteiten te beheren welke de doelstellingen van de Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel versterken en ondersteunen, maar los staan van de levering van zorg.
Statutaire naam: Stichting De Boarn
KvK-nummer: 01107229
IBAN nummer: NL98 ABNA 054 29 26 032
BTW nummer: NL 8142.01.854.B.01

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene voorwaarden die Mienskipssintrum Leppehiem hanteert:

Algemene module

Bijzondere module eerstelijnsverblijf

Bijzondere module VPT en MPT

Bijzondere module wijkverpleging

De klokkenluidersregeling vindt u hier:

Klokkenluidersregeling Leppehiem

Wilt u meer informatie
over Leppehiem?

Bel (0566) 654 654