Benoeming Raad van Bestuur Leppehiem

Inge Scholing wordt per 26 augustus a.s. benoemd als Raad van Bestuur. Zij volgt Leonard van den Pol op die sinds de vorige zomer als ad interim aan het roer heeft gestaan van Leppehiem.

Inge Scholing studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nyenrode Business University. Zij heeft diverse leidinggevende posities bekleed en ervaring met veranderopdrachten binnen de zorg. Zij neemt dan ook een ruime ervaring mee naar Leppehiem.

Zwier Kroese, voorzitter Raad van Toezicht, kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuurder. “Wij vertrouwen erop dat mevrouw Scholing de reeds ingeslagen koers verder kan vormgeven, een verbindende rol zal vervullen en een waardevolle bijdrage levert aan Mienskip, wat van belang is voor Leppehiem”

Inge Scholing: “Ik vind het een eer om een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van midden Friesland en aan het welbevinden van de bewoners Leppehiem. Ook kijk ik uit om samen te werken in een inspirerende werkomgeving. De sfeer bij Leppehiem voelt goed en de kleinschaligheid is aantrekkelijk. Ik heb er veel zin in!”