Vragen & Antwoorden betreffende het Coronavirus

Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met ingang van 20 maart t/m in eerste instantie 6 april de deuren van verzorgings- en verpleeghuizen zijn gesloten. Dit geldt ook voor Leppehiem.

Een maatregel die nodig is in de strijd tegen het coronavirus. We beseffen dat het geen bezoek kunnen ontvangen en niet naar buiten kunnen grote impact heeft op uw leven.

We zijn bezig met verschillende initiatieven om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Zoals buiten concerten houden, brieven schrijven en tekeningen van kinderen, verstrekken van boeken en puzzels en beeldbellen met familie. Op deze manier hopen we deze periode voor u wat te verzachten. Wij staan ook open voor ideeën van u of uw naasten.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de laatste levensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Dit wordt in overleg gedaan met de verpleegkundige.

In de bijlage leest u welke oplossingen we hebben voor onder andere de was (punt 13) en de boodschappen (punt 14).

 Heeft u vragen?
Op de website van Leppehiem kunt u de meest recente informatie vanuit Leppehiem vinden: www.leppehiem.nl .

Heeft u vragen voor ons? Dan kunt u ons bellen via (0566) 654 654 of mailen zorgregistratie@leppehiem.nl .

Weet dat we met u meeleven en steeds op zoek zijn naar manieren om deze periode dragelijk(er) te maken.

Bijlagen:
Vragen en antwoorden Leppehiem i.v.m. het Coronavirus
Boodschappenlijst

 

Verpleeghuizen dicht – ook Leppehiem. Dan doen we dit toch in het belang van een ieder?

Vandaag zijn een aantal mensen op bezoek geweest bij Leppehiem ondanks dat de regering heeft gezegd dat bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk is vanwege Corona. Iemand heeft zich voorgedaan als medewerker terwijl anderen via de tuindeur van hun vader of moeder naar binnen zijn gegaan.

Wij begrijpen uw behoefte aan contact met uw vader of moeder. Zoals de Koning al zei:”Juist nu wilt u maar een ding: hun hand vasthouden. Troost geven.”

U kunt uw kwetsbare vader of moeder, kwetsbare ouders van anderen en ons personeel helpen door de maatregelen serieus te nemen en niet op bezoek te komen. Als uw vader of moeder stervende is, maken we in overleg het afscheid mogelijk.

Wij doen er alles aan om het eenzaamheidsvirus te stoppen. Vandaag is er vanaf de buitenkant van het gebouw gezongen voor alle bewoners en Eksa heeft een IPad geschonken zodat bewoners kunnen beeldbellen met u. Ook hebben we Coronacorrespondentie op poten gezet, waarbij leerlingen van het dr Nassaucollege gevraagd zijn een brief te schrijven voor de bewoners van Leppehiem. Wij blijven nadenken over manieren om het voor u, uw vader of moeder zo comfortabel mogelijk te maken.

Laten we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor uw kwetsbare vader of moeder en voor het personeel. Er zijn ook andere manieren om er voor hun te zijn. We staan er tevens voor open als u hiervoor ideeën heeft.

Inge Scholing
Bestuurder

Update 20 maart: Doet u de was/ boodschappen voor een familielid?

Wanneer u kleding wast en/of boodschappen doet voor uw familielid

We streven ernaar om hier begin komende week een oplossing voor klaar te hebben. Wanneer de was en boodschappen tot maandag kunnen wachten, dan zou dat fijn zijn. Wanneer dit niet lukt, kunt u de boodschappen en schone was bij de deur zetten en aanbellen. Er komt dan iemand van Leppehiem naar buiten om de was/eten mee naar binnen te nemen.

Wilt u de naam van de bewoner bij de boodschappen of de was schrijven? Wij vragen dit, omdat meerdere mensen boodschappen of was brengen. Bij voorbaat dank.

Update Coronavirus: Leppehiem sluit voor bezoek

Het kabinet heeft vandaag het besluit genomen om alle verpleeghuizen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit geldt ook voor Leppehiem. Dit betekent dat onze bewoners geen bezoekers meer mogen ontvangen. Uitzonderingssituatie zijn verwanten van bewoners die zich in een palliatieve fase bevinden. Hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt via de verpleegkundige.

De maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt in eerste instantie tot en met 6 april.
Deze ingrijpende maatregel is nodig om onze bewoners, hun naasten en collegae te beschermen.

Beroep op begrip en medewerking
Het kabinet realiseert zich dat dit een zware, maar onontkoombare maatregel is met veel impact voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen. Ook wij, Leppehiem, ervaren dit zo en snappen dat dit voor een ieder erg lastig is.

Wanneer u kleding wast en/of boodschappen doet voor uw familielid
We streven ernaar om hier begin komende week een oplossing voor klaar te hebben. Wanneer de was en boodschappen tot maandag kunnen wachten, dan zou dat fijn zijn. Wanneer dit niet lukt, kunt u de boodschappen en schone was bij de deur zetten en aanbellen. Er komt dan iemand van Leppehiem naar buiten om de was/eten mee naar binnen te nemen.

Update Coronavirus 17 maart

U hebt waarschijnlijk allen geluisterd naar de boodschap van onze minister president Mark Rutte over de bestrijding van het Coronavirus. De insteek is kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te beschermen. Om er mede voor te zorgen dat het geschetste scenario wordt behaald hebben wij besloten tot nog meer maatregelen.

Wat kunt u doen?
Het van belang om de actuele situatie rondom het coronavirus te volgen via de website van het RIVM en GGD Fryslân. Ook op Omrop Fryslân treft u actuele informatie aan.
Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
• Geen handen schudden!
• Houd ongeveer 1 ½ meter afstand van elkaar
• Was uw handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Bezoekersregeling: Wees terughoudend met bezoek aan ons
Daarom hanteren wij de richtlijn om bezoek verder te beperken. Dit betekent dat er 1 bezoeker per bewoner wordt toegelaten, en wel zoveel mogelijk dezelfde persoon. Uitzondering is mogelijk wanneer een bewoner zich in zijn/haar laatste fase van het leven bevindt in goed overleg met de verpleegkundige. Daarnaast is Leppehiem alleen toegankelijk via de hoofdingang. Alle andere in- en uitgangen zijn afgesloten. De bezoeker wordt verzocht zich te melden en rechtstreeks van de ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan.

Bezoekers mogen niet meer op bezoek komen bij een bewoner als hij/ zij:
• Hoest of,
• Verkouden is of,
• Keelpijn heeft en/of,
• Koorts heeft,

Dringend verzoek niet in Leppehiem te komen als u de afgelopen 14 dagen in Zuid-Nederland of het buitenland bent geweest. Is het langer geleden, en heeft u geen gezondheidsklachten (minimaal 24 uur klachtenvrij), dan bent u weer welkom.

Kunt u door deze maatregelen minder op bezoek komen dan gewoonlijk? Probeer dan bijvoorbeeld telefonisch contact te houden met uw naaste.

Komt u op bezoek?
• Desinfecteer uw handen voor en na het bezoek
• Verkouden of grieperig? Dan thuisblijven!
• Maximaal 1 persoon per bewoner en zoveel mogelijk dezelfde bezoeker
• Ga rechtstreeks naar/van het appartement naar de hoofdingang
• Houd ongeveer 1 ½ meter afstand van elkaar
• Geen handen schudden

En verder:
• De kapsalon is vanaf heden gesloten
• Het restaurant It Fermidden is gesloten
• Bloedprikken in Leppehiem op dinsdag en vrijdag is niet meer mogelijk.
• De fysiotherapeut komt alleen nog in het appartement en er wordt niet meer geoefend op de gang of in de oefenruimte.
• Alle afspraken met de pedicure zijn afgezegd.
• Betalen in het winkeltje kan alleen op rekening, niet meer contant.

Wij begrijpen dat dit verregaande maatregelen zijn, maar wij vinden deze wel noodzakelijk ter bescherming van onze bewoners.

Voorlopig geen bloedprikken bij Leppehiem

In verband met corona maatregelen (preventief) is in overleg met de huisartsen besloten dat het bloedprikken bij Leppehiem voorlopig niet meer plaatsvindt.
Is er sprake van een urgente medische noodzaak: dan kunt u een aanvraag doen bij uw huisarts.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze situatie!

Informatie Coronavirus 13 maart

In het vorige bericht heeft kunt u lezen hoe Leppehiem omgaat met het Coronavirus. Vandaag hebben we besloten onze maatregelen aan te scherpen gezien de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dit om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden.

Het risico van verspreiding van het coronavirus is het grootst wanneer er groepen mensen bij elkaar zijn. Hoe vervelend ook, we zijn genoodzaakt om de onderstaande aanvullende maatregelen te nemen om onze bewoners te beschermen:
• Alle activiteiten worden afgelast
• ’t Fermidden gaat dicht. Bewoners die normaal gesproken in ’t Fermidden eten, krijgen dit nu op het appartement.
• Het zwembad gaat dicht
• De huiskamers op somatiek Begane Grond en 1e etage gaan dicht. De huiskamer medewerkers werken wel gewoon en assisteren op de afdeling. Zij kunnen eventueel ook even bij de bewoners die normaal gesproken op de huiskamer zijn, op bezoek gaan.
• Bezoek is beperkt toegestaan: maximaal 2 personen. Deze personen mogen geen verkoudheidsklachten hebben!
• Dagondersteuning wordt gesloten

Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Informatie Coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het nieuwe coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid, en ook in Nederland is het coronavirus opgedoken en sinds 10 maart ook in Friesland.

Leppehiem
Leppehiem houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de belangrijkste maatregelen die zij kunnen treffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voor bezoekers
Voor bezoekers is het van belang om de actuele situatie rondom het coronavirus te volgen via de website van het RIVM en GGD Fryslân. Hier leest u alles over het virus.
Verspreiding coronavirus voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
• Geen handen schudden!
• Was uw handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Voor een bezoek aan Leppehiem goed uw handen wassen en bij binnenkomst van onze locatie graag de handen desinfecteren. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Er is een landelijk nummer geopend voor algemene vragen over het Coronavirus: 0800-1351.

Leppehiem met andere Friese zorgorganisaties aan de slag met ‘Anders Werken in de Zorg’

Acht Friese zorgorganisaties voor verpleeghuiszorg gaan samenwerken op het gebied van zorgtechnologie met het programma ‘Anders werken in de zorg Fryslân.’ Daarmee willen zij de kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

In West-Brabant is ruim een jaar geleden een vergelijkbaar programma gestart door zorgorganisatie tanteLouise uit Bergen op Zoom. In navolging op dit succesvolle initiatief willen de Friese zorgorganisaties in hoog tempo nieuwe technologieën inzetten. Technologieën die de kwaliteit van de zorg vasthouden en zelf verbeteren, en die tegelijkertijd het werk in de zorg ondersteunen. Met de tijd die daarmee bespaart wordt, kunnen met hetzelfde aantal medewerkers meer ouderen geholpen worden.

Druk op arbeidsmarkt zorg
Het aantal ouderen neemt landelijk in hoog tempo toe. Ook in Fryslân. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Zeker de komende jaren worden grote tekorten verwacht. Deze problematiek speelt uiteraard bij meer zorgaanbieders en daarom zetten de Friese ouderenzorgorganisaties, net als in West-Brabant, gezamenlijk ontwikkelgelden in. Noorderbreedte-bestuurder en initiatiefneemster Saskia van Opijnen: “Dit programma starten we niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren. We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West-Brabant.” Conny Helder, bestuurder van tanteLouise in Bergen op Zoom is blij met deze opschaling. “We streven naar een landelijk programma en continuering ervan na afloop van de ontwikkelfase. Willen we ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg kunnen garanderen, dan moeten we nú slimme oplossingen bedenken” .

Starten met al goed werkende technologie
Moderne zorgtechnologie maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg te behouden, zelfs te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de warme zorg of werkgelegenheid. De Friese zorgaanbieders gaan – naast de in de regio al lopende initiatieven – van start met al goed werkende toepassingen in West-Brabant zoals planbare continentiezorg met een signaleringssysteem, deskundigheid op afstand met de inzet van een Smart Glass en een heupairbag waarmee het aantal heupfracturen kan worden voorkomen. De eerste resultaten bij tanteLouise zijn hoopgevend: het aantal fracturen is aantoonbaar teruggebracht. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijk leed, maar bespaart tevens kosten en tijd. In een latere fase van het programma kunnen meer nieuwe technologieën worden ingebracht. Die ontwikkelingen gaan best snel.

Voordelen van technologie
Medewerkers moeten worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. “Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manier van zorg krijgen, maar de zorg wordt er kwalitatief echt beter van”, zegt Inge Scholing bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties in Friesland. “Hoe fijn is het voor de cliënt dat je alleen continentiezorg krijgt als dat echt nodig is en niet omdat we dat op vaste tijdstippen doen? We hoeven de cliënt niet meer onnodig te storen. Dat zien we als pure winst. We geloven echt in deze verandering.”