Vragen & Antwoorden betreffende het Coronavirus

Het kabinet heeft inmiddels het besluit genomen dat met ingang van 20 maart t/m in eerste instantie 6 april de deuren van verzorgings- en verpleeghuizen zijn gesloten. Dit geldt ook voor Leppehiem.

Een maatregel die nodig is in de strijd tegen het coronavirus. We beseffen dat het geen bezoek kunnen ontvangen en niet naar buiten kunnen grote impact heeft op uw leven.

We zijn bezig met verschillende initiatieven om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Zoals buiten concerten houden, brieven schrijven en tekeningen van kinderen, verstrekken van boeken en puzzels en beeldbellen met familie. Op deze manier hopen we deze periode voor u wat te verzachten. Wij staan ook open voor ideeën van u of uw naasten.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de laatste levensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Dit wordt in overleg gedaan met de verpleegkundige.

In de bijlage leest u welke oplossingen we hebben voor onder andere de was (punt 13) en de boodschappen (punt 14).

 Heeft u vragen?
Op de website van Leppehiem kunt u de meest recente informatie vanuit Leppehiem vinden: www.leppehiem.nl .

Heeft u vragen voor ons? Dan kunt u ons bellen via (0566) 654 654 of mailen zorgregistratie@leppehiem.nl .

Weet dat we met u meeleven en steeds op zoek zijn naar manieren om deze periode dragelijk(er) te maken.

Bijlagen:
Vragen en antwoorden Leppehiem i.v.m. het Coronavirus
Boodschappenlijst